Weleda prijala od nemeckej vlády Cenu CSR

Weleda-AG-wins-German-federal-governments-CSR-Award-882x1024

Weleda sa stala víťazom Ceny CSR, udeľovanej nemeckou vládou v kategórii „Zodpovedný manažment reťazca dodávateľov“. Výkonný riaditeľ Weledy Ralph Heinisch prijal cenu na odovzdávacom ceremoniáli 24. januára 2017 v Berlíne. Všetkým víťazom zablahoželala krstná mama tejto ceny, spolková ministerka práce a sociálnych vecí Andrea Nahles.

Potom, čo Weleda získala švajčiarsku Cenu za etiku v roku 2016, Cenu za udržateľnú krásu v roku 2016 a nemeckú Cenu za udržateľnosť ako najviac udržateľná značka v Nemecku za rok 2016, je toto už štvrtá veľká cena, ktorú Weleda v rámci jediného roka dostala.

Weleda presvedčila porotu tým, že sa celý jej dodávateľský reťazec surovín riadi štandardmi Únie pre etický BIO obchod (UEBT). Štandard UEBT zohráva vedúcu úlohu v manažmente udržateľnosti, ktorý je zárukou rešpektovania ekologických a sociálnych štandardov v dodávateľskom reťazci. Spoločnosť pracuje na tom, aby zabezpečila plnú spätnú sledovateľnosť k zdroju; toto je aj zvláštnou súčasťou školenia audítorov. Weleda sa podieľa na zvýšení biodiverzity tým, že mení poľnohospodárske praktiky a vylepšuje ekonomickú situáciu malých akcionárov. Na porotu urobil dojem obzvlášť veľmi individuálny prístup k špecifickým problémom rôznych krajín a situáciou v dodávateľskom reťazci, pri ktorom berieme do úvahy lokálnu infraštruktúru a životné podmienky.

„Vo výhre Ceny CSR nemeckej vlády vidíme podstatné uznanie našej práce menom citlivého aj úspešného manažmentu, férovej ​​spolupráce a budúcnosti, ktorá si zaslúži udržať život v zdravom prostredí. Obchodovať v duchu partnerstva, osvojovať si sociálnu zodpovednosť a tým aj zodpovedný manažment dodávateľského reťazca patrilo vždy k stavebným kameňom našej identity. Víťazstvo v Cene CSR zvýši povedomie našich zamestnancov a partnerov o našich cieľoch, takže naše úsilie pre nich bude o to porozumiteľnejšie. Cena je potvrdením všetkého, čo robíme a podnetom v našom záväzku posúvať sa stále ďalej“, komentoval najnovšie ocenenie výkonný riaditeľ Ralph Heinisch.

Andrea Nahles, spolková ministerka práce a sociálnych vecí takto zablahoželala víťazom cien: „Ľudské práva a uznaná práca, spoločenské normy a štandardy pre životné prostredie nesmú platiť len za bránami podnikov v Nemecku, ale po celom svete. Víťazi ocenenia preukázali, že je možné prepojiť sociálnu zodpovednosť a obchodný úspech. Mali odvahu pozerať sa dopredu a prevziať zodpovednosť za svojich zamestnancov, za ľudí, ktorí pre nich pracujú aj v iných krajinách, za životné prostredie aj za svojich zákazníkov. Za to im dlhujeme svoju vďaku a uznanie.“

RGB-General-Mood-Visual-Hand-Grass-683x1024

Priekopníci udržateľnosti

Weleda bola založená roku 1921 Rudolfom Steinerom. Motto spoločnosti hovorí: „V súlade s človekom a prírodou“. Ešte nedávno v apríli 2016 bol manažment dodávateľského reťazca Weledy ocenený švajčiarskou Cenou za etiku. Touto cenou sú vyznamenávané dosiahnuté méty na poli etiky v organizáciách a spoločnostiach, ktoré prešli veľký kus cesty v osvojovaní zodpovednosti a ktoré sa zaviazali k udržateľnému korporátnemu manažmentu. Weleda dostala cenu za to, že dôsledne rešpektovala spoločenské a ekologické kritériá pri získavaní akýchkoľvek svojich surovín.

V októbri 2016 Weleda dostala Cenu za udržateľnú krásu na udalosti Summit udržateľnej kozmetiky v Paríži, a to v troch kategóriách. Porota ocenila pôsobenie Weledy ako modelového príkladu správania sa na poli udržateľnosti a vyzdvihla najmä obchodný model, ktorý sa zameriava na vytváranie udržateľných hodnôt.

Konečne v novembri 2016 Weleda vyhrala prestížnu nemeckú Cenu za udržateľnosť ako najviac udržateľná značka v Nemecku. Porota pod vedením profesora Günthera Bachmann, generálneho tajomníka Rady pre trvalo udržateľný rozvoj, oprela svoje rozhodnutie o skutočnosť, že Weleda je súdržná a silná udržateľná značka, ktorá je skvele prevádzkovaná z hľadiska svojho vnútorného brand-managementu a ktorá zároveň žnie silné uznanie za obrázok, ktorý vytvára navonok. Weleda je inovatívnym priekopníkom v oblasti udržateľnosti na trhu s prírodnou a organickou kozmetikou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *